نرم افزار کلینیک

سونوگرافی دکتر فرشته دهقان - مشتری نرم افزار کلینیک و درمانگاه

تاریخ نصب ۱۴۰۲/۰۱/۱۰
استان کرمان

نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک سونوگرافی سیب جهت پذیرش بیماران، رزرو نوبت، گزارش نویسی سریع و آسان در مطب دکتر فرشته دهقان نصب شد.

آموزش های لازم بصورت تلفنی و ویدیویی خدمت مدیریت محترم ارائه گردید.