نرم افزار کلینیک

دندان پزشکی دکتر غفاری - مشتری نرم افزار کلینیک و درمانگاه

تاریخ نصب ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
استان تبریز

نسخه مطب نرم افزار مدیریت کلینیک و مطب سیب در تاریخ 1400/03/05 توسط کارشناس شرکت نصب و راه اندازی شد.

همچنین طی جلسه ای به کاربران سیستم آموزش های لازم بصورت حضوری داده شد.


نرم افزار دندان پزشکی دندان پزشکی نرم افزار کلینیک نرم افزار کلینیک سیب نرم افزار درمانگاه نرم افزار مطب نرم افزار پذیرش

درمانگاه هایی که در استان تبریز با سیب کلینیک کار می کنند