نرم افزار کلینیک

دندان پزشکی دکتر گلعذار - مشتری نرم افزار کلینیک و درمانگاه

تاریخ نصب ۱۴۰۰/۰۹/۲۲
استان جزیره کیش

کلینیک دندان پزشکی دکتر گلعذار در جزیره کیش توسط کارشناسان شرکت در تاریخ 1400/09/22 بصورت اینترنتی راه اندازی گردید. لازم بذکر است آموزش های لازم از طریق تماس تلفنی و همچنین ویدیوهای آموزشی موجود داده شد.


دندان پزشکی دکتر گلعذار جزیره کیش کلینیک سیب کلینیک نرم افزار درمانگاه نرم افزار دندان پزشکی