نرم افزار کلینیک

درمانگاه شبانه روزی مهدویان طوس - مشتری نرم افزار کلینیک و درمانگاه

تاریخ نصب ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
استان مشهد

نرم افزار کلینیک سیب در تاریخ 29 شهریور 1402 در درمانگاه شبانه روزی مهدویان طوس توسط کارشناس شرکت نصب و راه اندازی گردید.


درمانگاه هایی که در استان مشهد با سیب کلینیک کار می کنند