نرم افزار کلینیک

درمانگاه بزرگمهر - یزد - مشتری نرم افزار کلینیک و درمانگاه

تاریخ نصب ۱۴۰۲/۱۱/۰۵
استان یزد

نسخه اصلی در اردیبهشت ماه سال 1403 توسط کارشناسان شرکت نصب و راه اندازی شد.

 


درمانگاه هایی که در استان یزد با سیب کلینیک کار می کنند