نرم افزار کلینیک

کلینیک دندان پزشکی نفیس - مشتری نرم افزار کلینیک و درمانگاه

تاریخ نصب ۱۴۰۰/۰۷/۱۰
استان تبریز

کلینیک دندان پزشکی نفیس دانا واقع در ولیعصر تبریز به مدیریت جناب آقای دکتر دانایی در در تاریخ 1400/07/06 خریداری شد و در تاریخ 1400/07/10 توسط کارشناس شرکت بصورت آنلاین نصب و راه اندازی گردید.

همچنین آموزش های لازم توسط تیم پشتیبانی بصور ریموت آنلاین به کاربران و مدیر سیستم داده شد.


کلینیک داندان پزشکی نفیس دکتر دانایی دندان پزشکی نرم افزار کلینیک نرم افزار کلینیک سیب نرم افزار درمانگاه نرم افزار مطب نرم افزار پذیرش

درمانگاه هایی که در استان تبریز با سیب کلینیک کار می کنند