نرم افزار کلینیک

کلینیک شفابخش - مشتری نرم افزار کلینیک و درمانگاه

تاریخ نصب ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
استان اهواز

نرم افزار کلینیک و مطب سیب در تاریخ 1401/09/17 توسط کارشناس شرکت از طریق ریموت اینترنتی در کلینیک شفابخش نصب و راه اندازی گردید.