نرم افزار کلینیک

کلینیک فرهنگیان مرند - مشتری نرم افزار کلینیک و درمانگاه

تاریخ نصب ۱۳۹۳/۰۷/۱۰
استان مرند

نرم افزار کلینیک سیب در تاریخ  ده مهر 1393 توسط کارشناسان شرکت در محل کلینیک فرهنگیان مرند وابسته به اداره آموزش و پرورش مرند در طی 4 روز کاری نصب و راه اندازی گردید.


کلینیک فرهنگیان مرند نرم افزار درمانگاه سیب
کلینیک فرهنگیان مرند,نرم افزار کلینیک

درمانگاه هایی که در استان مرند با سیب کلینیک کار می کنند