نرم افزار کلینیک

کلینیک ولیعصر مرند - مشتری نرم افزار کلینیک و درمانگاه

تاریخ نصب ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
استان مرند

نرم افزار کلینیک سیب بصورت ریموت(غیرحضوری) توسط کارشناسان شرکت نصب گردید. همچنین آموزش ها از طریق ویدیو و تماس تلفنی ارائه میگردد.

لازم به ذکر است در صورت نیاز، آموزش ها و همینطور نصب نرم افزار بصورت حضوری صورت می گیرد.


درمانگاه هایی که در استان مرند با سیب کلینیک کار می کنند