نرم افزار کلینیک

کلینیک رادیولوژی دکتر عبدالهی - مشتری نرم افزار کلینیک و درمانگاه

تاریخ نصب ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
استان شیراز

نرم افزار کلینیک سیب در تاریخ سی فروردین 1399 توسط کارشناسان شرکت با اتصال از راه دور(Anydesk) نصب و راه اندازی گردید.


کلینیک دکتر عبدالهی رادیولوژی نرم افزار رادیولوژی
سالن انتظار و پذیرش,نرم افزار کلینیک

درمانگاه هایی که در استان شیراز با سیب کلینیک کار می کنند