نرم افزار کلینیک

موکب امام رضا - مشتری نرم افزار کلینیک و درمانگاه

تاریخ نصب ۱۴۰۲/۰۵/۱۸
استان تهران

نرم افزار کلینیک سیب در 18 مرداد 1402 در موکب امام رضا علیه السلام نصب و راه اندازی گردید.


درمانگاه هایی که در استان تهران با سیب کلینیک کار می کنند