نرم افزار کلینیک

کلینیک یامور - مشتری نرم افزار کلینیک و درمانگاه

تاریخ نصب ۱۴۰۲/۰۵/۳۰
استان تبریز

کلینک یامور در مورخه 30ام مرداد سال 1402 مجموعه خود را با CIS سیب تجهیز کرد. کارشناسان ما بصورا آنلاین مراحل نصب و راه اندازی و آموزش را خدمت مدیریت و پرسنل محترم آن کلینیک ارائه دادند.


درمانگاه هایی که در استان تبریز با سیب کلینیک کار می کنند