نرم افزار کلینیک

کلینیک شبانه روزی بوعلی تبریز - مشتری نرم افزار کلینیک و درمانگاه

تاریخ نصب ۱۳۹۸/۰۵/۲۹
استان تبریز

نرم افزار کلینیک سیب در تاریخ بیست و نه  مرداد 1398 توسط کارشناسان شرکت در محل کلینیک بوعلی تبریز در طی 5 روز کاری نصب و راه اندازی گردید.


کلینیک شبانه روزی بوعلی نرم افزار درمانگاه کلینیک بوعلی ولیعصر
نمای ساختمان کلینیک بوعلی تبریز,نرم افزار کلینیک

درمانگاه هایی که در استان تبریز با سیب کلینیک کار می کنند