نرم افزار کلینیک

کلینیک نصر میانه - مشتری نرم افزار کلینیک و درمانگاه

تاریخ نصب ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
استان تبریز

نرم افزار کلینیک سیب در تاریخ یکم تیر ماه سال 1397 توسط کارشناسان شرکت در محل کلینیک نصر نصب و راه اندازی گردید.


کلینیک نصرمیانه نرم افزار درمانگاه

درمانگاه هایی که در استان تبریز با سیب کلینیک کار می کنند