نرم افزار کلینیک

کلینیک پاستور تبریز - مشتری نرم افزار کلینیک و درمانگاه

تاریخ نصب ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
استان تبریز

نرم افزار مدیریت کلینیک و مطب سیب در تاریخ 1401/10/17 توسط کارشناسان شرکت بصورت آنلاین در کلینیک پاستور تبریز نصب و راه اندازی گردید.

و آموزش های لازم بصورت تلفنی و ویدیویی ارائه گردید.


درمانگاه هایی که در استان تبریز با سیب کلینیک کار می کنند