نرم افزار کلینیک

درمانگاه فرهنگیان تبریز - مشتری نرم افزار کلینیک و درمانگاه

تاریخ نصب ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
استان تبریز

نرم افزار کلینیک سیب در تاریخ سی آبان 1397 توسط کارشناسان شرکت در محل کلینیک فرهنگیان تبریز وابسته به اداره کل آموزش و پرورش استان در طی 7 روز کاری نصب و راه اندازی گردید.


کلینیک فرهنگیان تبریز نرم افزار کلینیک
نمای ساختمان کلینیک فرهنگیان,نرم افزار کلینیک

درمانگاه هایی که در استان تبریز با سیب کلینیک کار می کنند