نرم افزار کلینیک

کلینیک شفا - مشتری نرم افزار کلینیک و درمانگاه

تاریخ نصب ۱۴۰۲/۰۵/۱۸
استان تبریز

نرم افزار مدیریت جامع کلینیک سیب برای بخش های عمومی، دندان پزشکی و زیبایی در کلینیک شفا راه اندازی گردید


درمانگاه هایی که در استان تبریز با سیب کلینیک کار می کنند