نرم افزار کلینیک

درمانگاه شبانه روزی مهتاب - مشتری نرم افزار کلینیک و درمانگاه

تاریخ نصب ۱۴۰۰/۰۴/۰۱
استان تبریز

کلینیک شبانه روزی مهتاب واقعع در تبریز، ولیعصر ،خیابان تختی شرقی، نبش خیابان استاندارد در تاریخ 1 تیر 1400 توسط کارشناسان شرکت بصورت حصو.ری نصب و راه اندازی شد.

 

تلفن تماس کلینیک : 33273057-9


کلیتیک مهتاب دندان پزشکی نرم افزار کلینیک نرم افزار کلینیک سیب نرم افزار درمانگاه نرم افزار مطب نرم افزار پذیرش
طبقه متخصص در کلینیک مهتاب,نرم افزار کلینیک

درمانگاه هایی که در استان تبریز با سیب کلینیک کار می کنند