نرم افزار کلینیک

کلینیک شفامهر - مشتری نرم افزار کلینیک و درمانگاه

تاریخ نصب ۱۴۰۰/۰۵/۰۱
استان تبریز

در تاریخ 1400/05/01 بصورت اینترنتی توسط کارشناس شرکت نصب و راه اندازی گردید.

آموزش های لازم نیز اط طریق تماس تلفنی و اتصال از راه دور داده شد.


کلیتیکشفا مهر دندان پزشکی نرم افزار کلینیک نرم افزار کلینیک سیب نرم افزار درمانگاه نرم افزار مطب نرم افزار پذیرش
سالن انتظار,نرم افزار کلینیک

درمانگاه هایی که در استان تبریز با سیب کلینیک کار می کنند