نرم افزار کلینیک

کلینیک زیبایی سلامت نو - مشتری نرم افزار کلینیک و درمانگاه

تاریخ نصب ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
استان تبریز

نرم افزار زیبایی سیب در کلینیک زیبایی سلامت نو بمدیریت خانم فرامرزی نصب و راه اندازی گردید.

نرم افزار زیبایی سیب با دارا بودن امکان مدیریت باشگاه مشتریان و همچنین امکان کیف پول و گردش مالی بیماربراحتی قادر می باشد تا امور مالی زیباجو را مدیریت نماید.


درمانگاه هایی که در استان تبریز با سیب کلینیک کار می کنند