نرم افزار کلینیک

کلینیک دندانپزشکی فرهنگیان تبریز - شعبه ولیعصر - مشتری نرم افزار کلینیک و درمانگاه

تاریخ نصب ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
استان تبریز

نرم افزار کلینیک سیب در تاریخ چهار دی 1398 توسط کارشناسان شرکت در محل کلینیک دندانپزشکی فرهنگیان تبریز وابسته به اداره کل آموزش و پرورش استان در طی 1 روز کاری نصب و راه اندازی گردید.


کلینیک داندانپزشکی فرهنگیان تبریز نرم افزار درمانگاه سیب
مدیران محترم و حسابدار کلینیک,نرم افزار کلینیک

درمانگاه هایی که در استان تبریز با سیب کلینیک کار می کنند