نرم افزار کلینیک
نصیری  ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ | ۰ | ۸۶۱

فیلم معرفی نرم افزار کلینیک و درمانگاه سیب

معرفی امکانات نرم افزار مدیریت درمانگاه سیب به صورت خلاصه در 18 دقیقه

معرفی نرم افزار کلینیک در قالب فیلم

اگر حوصله مطالعه امکانات نرم افزار مدیریت کلینیک و درمانگاه سیب را ندارید می توانید این فیلم 18 دقیقه ای را تماشا کنید.

در این فیلم به معرفی امکانات نرم افزار کلینیک و درمانگاه سیب پرداخته شده است.


بعدی قبلی

مطالب مرتبط