نرم افزار کلینیک

کلینیک فرهنگیان میانه - مشتری نرم افزار کلینیک و درمانگاه

تاریخ نصب ۱۳۹۸/۰۱/۳۰
استان تبریز

نرم افزار کلینیک سیب در تاریخ سی فروردین 1398 توسط کارشناسان شرکت در محل کلینیک فرهنگیان میانه وابسته به اداره آموزش و پرورش شهرستان میانه در طی 3 روز کاری نصب و راه اندازی گردید.


کلینیک شبانه روزی فرهنگیان میانه درمانگاه فرهنگیان میانه نرم افزار کلینیک
سالن انتظار ,نرم افزار کلینیک

درمانگاه هایی که در استان تبریز با سیب کلینیک کار می کنند